FURST en software

FURST is maatwerk met digitaal verzekeringsplatform incl. risk management

Doelgroep FURST
 • Verzekerden Klein MKB tot en met Middle market
 • Gebruikers Assurantie- tussenpersonen en -makelaars
 • (Her)Verzekeraars Direct en/of middels volmachten
Wat biedt FURST voor tussenpersonen?
 • Aanvragen en behandelen van zakelijke schadeverzekeringen
 • Digitaal acceptatie en onderhoud middels internet
 • Aanbod middels maatwerk
 • Efficiency tot bij de klant om offertes op te vragen via de versleutelde login
 • Geen papieren rompslomp
 • Bij voldoende tekencapaciteit geen “placing broking” nodig
 • Risk Management (inspectie)
 • Snelle acquisitiemogelijkheden
Wat biedt FURST voor verzekeraars ?
 • Online uitvoeren acceptatiebeleid
 • Uitvoeren risk management geïntegreerd met acceptatie
 • Compliance proof (CIS/FISH, UBO, AVG etc.)
 • Strikte controle
 • De tussenpersoon is verantwoordelijk voor de data invoer
 • Real time inzicht en grip op resultaten

Verzekeringsproducten:


Brand verzekeringen met gerelateerde producten
 • Brand
 • Glas
 • Lichtreclame
 • Geldtransport
 • Milieuschade
Technische verzekeringen
 • Computers
 • Elektronica en apparatuur
 • Machinebreuk
 • Machinebreukbedrijfsschade
 • Construction All Risks
 • Montage
Varia verzekeringen
 • Aansprakelijkheid bedrijven
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Ongevallen personeel (7:611 goed werkgeverschap)
 • Aanhangwagens
 • Collectieve ongevallen
 • Cyber en data
 • Goederentransport eigen vervoer
 • Rechtsbijstand
 • Werkmaterieel
Specifieke risico-acceptatie door FURST:
 • Premie en tekencapaciteit automatisch berekend op basis acceptatierichtlijnen
 • Filtering van aanvragen bij gekozen schade -percentage en –frequentie
 • Email verkeer geïntegreerd, middels workflow en STP aangestuurd
Variabelen om tot een premie en aandeel brand te komen:
 • Bestemming
 • Bouwaard
 • Keuze eigen risico
 • Dekkingsvormen
 • Bedrijfsschade / extra kosten
 • Toelevering- ,afnemers-risico bij bedrijfsschade
 • Verzekerde sommen
 • Capaciteits-aanpassing door cumulatie op basis GPS
 • Kwaliteit en preventie
 • Vuurbelasting en branduitbreiding
 • Etc.
Variabelen aansprakelijkheid:
 • Premie o.b.v. omzet of loon ter keuze
 • Verschillende eigen risico’s
 • Verschillende sub limieten
 • Maatwerk o.b.v. specifieke hoedanigheden mogelijk
 • Evt. met behulp van inspectie
 • Clausules om dekking uit te breiden
 • Etc.
Bijzonderheden:
 • Middels STP (Straight Through Processing)
 • STP kan aangepast worden aan uw wensen
 • 24/7 online
Specifieke kenmerken FURST:
 • FURST werkt op elke device zoals smartphone, tablet etc.
 • FURST kan data overbrengen middels XML-module, JSON, CSV etc.
 • Alle informatie is digitaal dus “BIG DATA”
 • Portefeuille analyse met FURST is door BIG DATA divers
 • Ongewenste acceptaties zijn niet mogelijk
 • Efficiënte schadebehandeling
 • FURST is inclusief verwerking herverzekering en/of specials
 • Elke branche kan ingevoerd worden
 • Internationaal platform mogelijk i.v.m. multi language en onderling vertalen
 • Internationaal platform kan centraal behandeld worden
FURST kosten besparend voor verzekeraars:
 • geringe arbeidsinzet voor verzekeraar
 • snelle respons
 • automatisch risk management
 • automatische controle op kwaliteit en status preventie
 • minimale investering voor verzekeraar
 • efficiënte toegang tot unieke distributie
Risk Management:
 • Geïntegreerd in FURST
 • Op basis inspectiebeleid – > inspectie en onderhoud
 • Zelf en/of middels uitbesteding
 • Risk management vertaalt in FURST geeft automatisch een grading
 • De grading bepaalt de kwaliteit, tekencapaciteit en premie
Transparantie:
 • Opbouw historie data-gegevens
 • Cumulatie middels GPS en classificatie
 • Compliance premieberekening conform maatwerk
FURST is met name interessant voor tussenpersonen en verzekeraars die:
 • niet belast zijn met bestaande (ouderwetse) complexe systemen die onderling niet of slecht communiceren en vaak nog middels oude programmeertaal gebouwd zijn
 • vanuit de bestaande traditionele omgeving (zie hierboven) grote digitale sprongen wil maken
 • middels huidige digitale mogelijkheden de zakelijke verzekeringsmarkt willen toetreden met minimale kosten en op basis van de huidige en toekomstig gestelde eisen zoals Compliance, Solvency, PAR en organisaties zoals AFM / DNB
 • met relatief weinig kosten een professionele zakelijke verzekeringsmarkt willen bedienen op een gecontroleerde manier
 • 24/7 lokaal en internationaal business kunnen doen
 • niet elke dag het wiel willen uitvinden maar middels configuraties de businessmodellen en resultaten in de gaten kunnen houden en aansturen
ICT en FURST
FURST is een lean en mean online platform.
Door vanuit vakkennis schadeverzekeringen ICT toe te passen is FURST ontstaan.
FURST is een SQL internet applicatie met database (PHP geprogrammeerd).
Furst blijft up to date en bestaat uit meer dan:
 • 175.000 geprogrammeerde regels PHP
 • 95.000 regels javascript
 • 1.300 database-tabellen die onderling verbonden zijn

Zakelijke verzekeringen via internet?

Yes, WE can !


 
FURST is benaderbaar via internet middels pc, notebook, tablet maar ook met een smartphone.

 FURST is - transparant
- cumulatie d.m.v. GPS
- Solvency II proved

Wij durven te stellen dat FURST dé top is op het gebied van acceptatiesystemen.